SHi Accelerator Journey

Thời gian : Từ 14/10/2019 đến 01/12/2019 Trải qua những khóa học đặc biệt của Vòng Ươm tạo, các dự án sẽ đi đến những vạch đích cuối cùng, vòng […]

SHi Incubator Journey

Thời gian: Từ  31/5/2019 đến 13/10/2019 Dựa trên các tiêu chí tuyển chọn gắt gao, giai đoạn 2 được xây dựng để chọn lọc 30/100 Ý TƯỞNG có tiềm năng, […]

SHi Startup Inspiration

Thời gian: Từ 15/1/2019 – 30/5/2019 Ở vòng này, #SHi sẽ tổ chức các khóa đào tạo SHi Startup inspiration, mỗi khóa đào tạo kéo dài 2 ngày, với mục […]