VTS 2018 – THE COMPANION

Thông tin nhóm trưởng: Nguyễn Mạnh Hiệp Địa điểm dự án: SHi ZONE Hà Nội, KiCoworking Space – Tầng 4 Times Tower Lê Văn Lương, Hà Nội. Nội dung chi tiết: […]

VTS 2018 – MEGATRIP

Thông tin trưởng nhóm: Phạm Quang Thắng Địa điểm dự án: SHi ZONE Hà Nội, KiCoworking Space – Tầng 4 Times Tower Lê Văn Lương, Hà Nội. Nội dung chi tiết: […]

VTS 2018 – TOURIST MASTER

Thông tin trưởng nhóm: Trần Đức Huy Founder & CEO dự án Tourist Master. Địa điểm dự án: Hồ Chí Minh Nội dung chi tiết: Dự án Tourist Master hướng […]

VTS 2018 – NGƯỜI GIỮ RỪNG

Thông tin trưởng nhóm: Trịnh Thị Ngọc Hiện Founder & CEO dự án “Người giữ rừng”. Địa điểm dự án: Bến Tre. Nội dung chi tiết: “Người giữ rừng” là […]

VTS 2018 – THE COUNTRYSIDE

Thông tin trưởng nhóm: Nguyễn Thị Huyền Founder & CEO dự án The Countryside. Địa điểm dự án: Giồng Trôm, Bến Tre. Nội dung chi tiết: Dự án The Countryside […]