Project name:

VTS 2018 – CAMERA PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Project description:

  1. Thông tin trưởng nhóm:
  • Trần Văn Đại
  1. Địa điểm dự án: SHi ZONE Đà Nẵng – Tầng 7, ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng (566 Núi Thành, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)
  2. Nội dung chi tiết:

Camera phân tích dữ liệu – ứng dụng trí tuệ nhân tạo, big data vào nhận dạng, phân tích hành vi khách hàng, thống kê lưu lựơng , xây dựng cơ sở dữ liệu hình ảnh khách hàng giúp nhận biết khách hàng quen thuộc, thói quen khách hàng, Quản lý hoạt động nhân viên, theo dõi thái độ chất lượng làm việc của nhân viên.

  • Ứng dụng: siêu thị, ngân hàng, building,…