Project name:

VTS 2018 – NGƯỜI GIỮ RỪNG

Project description:

  1. Thông tin trưởng nhóm:
  • Trịnh Thị Ngọc Hiện
  • Founder & CEO dự án “Người giữ rừng”.
  1. Địa điểm dự án: Bến Tre.
  2. Nội dung chi tiết:

“Người giữ rừng” là mô hình kết hợp giữa tài nguyên rừng ngập mặn và văn hóa người giữ rừng, với mong muốn du khách có thể trải nghiệm được môi trường thiên nhiên để từ đó có ý thức tốt hơn trong việc bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước và sử dụng tài nguyên hợp lí. Bên cạnh đó, dự án giúp tăng thu nhập của cộng đồng giữ rừng để họ yên tâm với công việc hiện tại của mình.

  1. Giai đoạn dự án hiện nay:

Dự án đang trong quá trình ươm tạo, xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp để đáp ứng nhu cầu của thị trường.