Project name:

VTS 2018 – SÁCH CHUYỀN TAY

Project description:

  1. Thông tin trưởng nhóm:
  • Phạm Ngọc Hoàng Huy
  • Founder & CEO dự án Sách chuyền tay.
  1. Địa điểm dự án: Hồ Chí Minh
  2. Nội dung chi tiết:

Dự án Sách chuyền tay thông qua nền tảng Website kết nối đọc sách – người đọc và mô hình mẫu cho mượn sách, giúp kết nối những người có sách nhàn rỗi và người có nhu cầu đọc sách. Trong tương lai dự án mong muốn nhân rộng mô hình để mang sách đến mọi nơi trên mọi miền đất nước.

  1. Giai đoạn dự án hiện nay:

Dự án đang trong quá trình ươm tạo nhằm cũng cố lại các giá trị cốt lõi của dự án cũng như các yếu tố khác để giúp cho dự án phát triển tốt hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Trang web: new.sachchuyentay.com