Project name:

VTS2017 – Da Nang Free Walking Tour

Project description:

Da Nang free walking tour được hướng dẫn bởi các tình nguyện viên đến từ các trường Cao đẳng, Đại học thuộc Đại học Đà Nẵng. Tour đi bộ này dựa trên mô hình Free walking tour đã được phổ biến ở các thành phố trên thế giới.

Với chuyến đi trong vòng một tiếng rưỡi này, du khách sẽ nhìn thấy một Đà Nẵng từ góc nhìn của người địa phương và có cơ hội để đắm mình trong văn hoá địa phương và có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào về thành phố của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo bạn sẽ thấy Đà Nẵng từ góc độ khác với những gì bạn tìm trên mạng Internet hoặc từ các chuyến đi có tổ chức.

Tour hằng ngày vào lúc: 10:00 sáng – 11:30 sáng, 3:00 chiều – 4:30 chiều

Facebook: facebook.com/danangfreewalkingtour

Email: danangfreewalkingtour@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *