Project name:

VTS 2018 – THE COUNTRYSIDE

Project description:

  1. Thông tin trưởng nhóm:
  • Nguyễn Thị Huyền
  • Founder & CEO dự án The Countryside.
  1. Địa điểm dự án: Giồng Trôm, Bến Tre.
  2. Nội dung chi tiết:

Dự án The Countryside là một sự kết hợp giữa du lịch địa phương và giáo dục. Với mong muốn tạo ra một sân chơi mà ở đó trẻ em có thể được học tập, vui chơi và khám phá thiên nhiên, văn hóa,….

  1. Giai đoạn dự án hiện nay:

Dự án đang trong quá trình ươm tạo, xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp để đáp ứng nhu cầu của thị trường.