Project name:

VTS 2018 – THE COUNTRYSIDE

Project description:

  1. Thông tin trưởng nhóm:
  • Nguyễn Thị Huyền
  • Founder & CEO dự án The Countryside.
  1. Địa điểm dự án: Giồng Trôm, Bến Tre.
  2. Nội dung chi tiết:

Dự án The Countryside là một sự kết hợp giữa du lịch địa phương và giáo dục. Với mong muốn tạo ra một sân chơi mà ở đó trẻ em có thể được học tập, vui chơi và khám phá thiên nhiên, văn hóa,….

  1. Giai đoạn dự án hiện nay:

Dự án đang trong quá trình ươm tạo, xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *