SHi Accelerator Journey

GIAI ĐOẠN 3: SHi ACCELERATOR JOURNEY

Thời gian: tháng 10/2018 – 2/2019

Vòng cuối của chương trình KNDL “Tăng tốc” đưa dự án lên thị trường. Cuối giai đoạn ươm tạo, BTC sẽ tiến hành xem xét để chọn ra những dự án tiềm năng nhất tham gia chương trình tăng tốc khởi nghiệp, bước vào vòng cuối cùng và được hỗ trợ kêu gọi vốn đầu tư.

Sau khi trải qua 3 vòng cam go, từ những ý tưởng dự thi ban đầu sẽ trở thành những dự án mang tính khả thi cao, các strartup đã được trang bị những kĩ năng vững chắc để trở thành một Founder doanh nghiệp tiềm năng.