SHi Accelerator Journey

Thời gian : Từ 14/10/2019 đến 01/12/2019

Trải qua những khóa học đặc biệt của Vòng Ươm tạo, các dự án sẽ đi đến những vạch đích cuối cùng, vòng “Tăng tốc” đưa dự án lên thị trường.

Cuối giai đoạn ươm tạo, Ban tổ chức sẽ tiến hành xem xét và chọn ra những dự án nhiều tiềm năng nhất để bước vào chặng 3 – Vòng cuối cùng của VTS 2019. Ở chặng này, các dự án của chúng ta sẽ được hỗ trợ để kêu gọi vốn đầu tư – một yếu tố vô cùng quan trọng để biến ý tưởng thành hành động.

Sau khi trải qua 3 vòng cam go, từ những ý tưởng dự thi ban đầu sẽ trở thành những dự án mang tính khả thi cao, các Startup đã được trang bị những kỹ năng vững chắc để trở thành một Founder doanh nghiệp tiềm năng.