SHi Startup Inspiration

Thời gian: Từ 15/1/2019 – 30/5/2019

Ở vòng này, #SHi sẽ tổ chức các khóa đào tạo SHi Startup inspiration, mỗi khóa đào tạo kéo dài 2 ngày, với mục đích truyền cảm hứng cho những bạn có đam mê về khởi nghiệp, tạo cơ hội cho các bạn dù đã có ý tưởng hay chưa có, đều có được những trải nghiệm mô phỏng các dự án khởi nghiệp thực tế, và tích lũy các kiến thức liên quan trong quá trình xây dựng ý tưởng.

Trong 2 ngày đào tạo này, các học viên sẽ được đào tạo bởi các giảng viên có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan. Cụ thể, học viên sẽ học trong 2 ngày với nội dung như sau:

Module 1. Tinh thần doanh nhân và đạo đức doanh nhân.

Module 2. Design Thinking

Module 3. Business Model Canvas (BMC)

Module 4. Pitching

Đến với khóa đào tạo này, học viên sẽ được:

  • Truyền cảm hứng khởi nghiệp.
  • Lắng nghe câu chuyện chân thực nhất từ các Startup ở các mùa trước về chặng đường khởi nghiệp đầy thử thách và nhiều cung bậc.
  • Giải đáp thông tin về Chương trình ươm tạo Khởi nghiệp du lịch VTS 2019.